اتوماسیون اداری | eOffice
نگارش 9405.0.9
امتیاز بهره برداری از این نسخه متعلق است به :
دانشگاه آزاد اسلامي- واحد سما تبريز
آزمایش شده در مرورگر : Internet Explorer 8
وضوح مناسب تصویر: 1024 × 768 یا بالاتر